تا شروع همايش
ثانيه
دقيقه
ساعت
روز

جاذبه هاي شهر مشهد
حاميان کنفرانس
   

مجموعه مقالات ششمين کنفرانس انجمن آموزش عالي ايران: توسعه آموزش عالي فرامرزي: فرصت ها و چالش ها

فايل پيشگفتار

فايل محور يک

فايل محور دوم

فايل محور سوم

فايل محور چهارم

فايل محور پنجم 1

فايل محور پنجم 2

 فايل محور  پنجم 3

 فايل محور  پنجم 4انتخاب زبان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.


  تعداد بازدید کنندگان :265486
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.